Group VTB1

     1 2 3 ScoreGDiff. SummaryPoints Rank.
 1.Germany V* 7:1 5:2 12:3+9 2 - 0 - 0 41.
 2.Switzerland V1:7 * 2:0 K 3:7-4 1 - 0 - 1 22.
 3.Lithuania V2:5 0:2 K * 2:7-5 0 - 0 - 2 03.

1
Germany V-Switzerland V7 : 1
------Lithuania V 
 
2
Lithuania V-Germany V2 : 5
Switzerland V------ generated by Trefik SW