Group VT4

     1 2 3 4 ScoreGDiff. SummaryPoints Rank.
A1.Latvia V* 4:3 4:4 7:2 15:9+6 2 - 1 - 0 51.
A2.Norway V3:4 * 4:3 6:1 13:8+5 2 - 0 - 1 42.
B3.Ukraine V4:4 3:4 * 6:0 13:8+5 1 - 1 - 1 33.
B4.Belarus V2:7 1:6 0:6 * 3:19-16 0 - 0 - 3 04.

1
Latvia V-Norway V4 : 3
Ukraine V-Belarus V6 : 0
 
2
Latvia V-Ukraine V4 : 4
Belarus V-Norway V1 : 6
 
3
Ukraine V-Norway V3 : 4
Latvia V-Belarus V7 : 2generated by Trefik SW