Asztali jégkorong játékszabályok

 

1. A játékosok a következő viselkedési szabályok szerint járjanak el. A játékos minden körülmények között sportszerűen, sportember módjára viselkedjék. Az asztali jégkorong a kezdetektől úriemberek sportja, s az maradjon a jövőben is.

 

2. Játékasztal és a pálya előkészítése

2.1. Hivatalos versenyeket Stiga játékasztalokon lehet rendezni.

2.2. A kapuk alsó részét el kell távolítani.

2.3. A pályákat az asztalokhoz kell rögzíteni.

2.4. A pályák felszínének sebességét a gyárinak megfelelő szinten kell tartani.

 

3. Figurák használata

3.1. A versenyeken a Stiga Play Off változat figuráit (minden figura ütője ugyanazon az oldalon van) kell használni.

3.2. Az ITHF megfelelő indok esetén engedélyezheti más Stiga figurák használatát.

 

4. Mérkőzések

4.1. A mérkőzések időtartama öt (5) perc.

4.2. Az időtartam futóórával értendő, a játékidő akkor is telik, ha a korong játékon kívül van.

4.3. A mérkőzésekhez hangos időjelző használata szükséges.

4.4. A mérkőzések kezdetét egyértelmű, jól megkülönböztethető hangjelzés jelzi. Ez a jelzés (zene vagy hangos figyelmeztetés) minden mérkőzés előtt 15-30 másodperccel el kell kezdődjön. A hangos időjelző a mérkőzés meghatározott szakaszait (harmadok vagy percek) egyértelműen jelzi, a mérkőzés utolsó 30 másodpercét zene méri. A mérkőzés tiszta, egyértelmű hangjelzéssel ér véget.

4.5. Ha a mérkőzést a kezdetétől újra kell játszani (pl. az időmérő hibája miatt), mindkét játékos megtartja a félbeszakított mérkőzés során szerzett góljait.

 4.6. Ha egy játékos a mérkőzés kezdetét követően harminc (30) másodperccel nem áll játékra készen, automatikusan elveszíti a mérkőzést a versenyszabályokban meghatározott arányban.

4.7. Ha egy játékos a mérkőzés alatt abbahagyja a játékot, míg ellenfele ragaszkodik a folytatáshoz, automatikusan elveszíti szerzett góljait, míg az ellenfél által szerzett gólokhoz öt (5) további gól hozzáadódik.

 4.8. Ha a rájátszás (play off) során egy mérkőzés az öt (5) perc játékidő után döntetlennel ér véget, hosszabbítás következik. A hosszabbítás új bedobással kezdődik. A mérkőzés győztese, aki először szerez gólt a hosszabbításban (hirtelen halál).

 

5. Bedobások

5.1. A mérkőzés kezdete előtt a korong a pálya középpontján helyezkedik el. A mérkőzés a kezdést jelző szignálra indul. Ha egy játékos a jelzés előtt megjátssza a korongot, bedobás következik.

5.2. Bedobáskor a korongot a pálya középpontja felett kell elengedni.

5.3. Centre forwards and left defenders must stay on their own side of the centre red line, outside the central circle before a face-off can be made, and cannot enter the central circle before puck hits the centre spot.

5.4. A korongot lapos oldalával lefelé körülbelül öt (5) centiméterrel a figurák feje fölött, mindkét játékos számára jól láthatóan kell elengedni. A korongot elengedő kéz nyugalomban kell legyen.

5.5. A játékosoknak a korong elengedése előtt meg kell győződniük arról, hogy az ellenfél készen áll. Ha a bedobást a játékos rosszul végzi el, az ellenfél kérheti a korong újradobását, vagy elvégezheti ő is a bedobást. Ha egy játékos a rájátszás során rendszeresen rosszul dob be, az ellenfél kérheti, hogy a bedobásokat semleges személy végezze.

5.6. Érvényes gól eléréséhez a bedobást (vagy a mérkőzés kezdetét) követően három másodpercnek el kell telnie. A szabály akkor is érvényes, ha a bedobást semleges személy végzi.

5.7. The puck must hit the sideboards, or a playing figure other than the center must gain control of the puck before a goal can be counted.

5.8. Ha egy mérkőzés a rájátszásban döntetlenül végződik, a játékosok kérhetik, hogy a bedobást semleges személy végezze, vagy megegyezhetnek a következő módszer alkalmazásában a bedobások helyett: a semleges személy a korongot a középpontra helyezi, és miután a játékosok jelzik, hogy készen állnak, “Mehet” jelzéssel elindítja a játékot.

 

6. Gólszerzés

6.1. Ahhoz, hogy egy gól érvényes legyen, a korongnak a kapuban kell maradnia, a kipattanó találat nem érvényes. Ha a korong kijön a kapuból, a mérkőzés megszakítás nélkül folytatódik tovább.

6.2. A következő bedobás előtt a korongot a korongfogóból (ha van ilyen) ki kell venni.

6.3. Nem érvényes az a közvetlenül szerzett (direkt) gól, amelyet a mozdulatlan korong kapuhoz vagy kapushoz szorításával értek el. Az ilyen módon szerzett indirekt gól (a palánk vagy egy másik figura érintése után) érvényes.

6.4. A korong stabilizálást követően a figura testével (nem az ütőjével) elért direkt gól érvénytelen. A gól érvényes, ha a figura jobb lábát ütőként használva (pl. forgatással)  érték el. A figura testével elért gól érvényes, ha előtte a korong más módon került nyugvó helyzetbe, minthogy a gólt elérő figura stabilizálta volna.

6.5. A mérkőzés végét jelző hang elhangzásakor elért gól nem érvényes.

6.6. Ha a gólszerzés közben egy figura vagy kapus eltörik, a gól érvényes.

6.7. A játékasztal mozgatásával elért gól nem érvényes.

 

7. Gólvonalon lévő korong

7.1. Ha a korong teljes nyugalomban a kapu előterében helyezkedik el és érinti a gólvonalat, a védekező játékos “block” felkiáltással új bedobást kezdeményezhet.

7.2. Ha a korong teljes nyugalomban a kapu előterében helyezkedik el, és nem érinti a gólvonalat, a védekező játékosnak meg kell játszania a korongot.

 

8. Korongbirtoklási szabály

8.1. Nem megengedett a korongot birtokolni anélkül, hogy észrevehető próbálkozás történne gólszerzésre. Ez passzív játéknak minősül.

 8.2. Ha passzív játékot észlel, az ellenfél figyelmeztetést adhat “passzív játék” (passive play) felkiáltással. Ez megadja a lehetőséget a korongot birtokló játékosnak, hogy változtasson a támadás módján, így elkerülje a korong elvesztését. Ha a passzív játék folytatódik, az ellenfél bedobást kérhet.

 8.3. Ha a korongot egy figura átadás vagy lövés nélkül birtokolja, az ellenfél öt (5) másodperccel azt követően adhat figyelmeztetést, hogy a figura a korong feletti kontrollt megszerezte.

8.4. Ha a rájátszás során passzív játék kérdésében vita alakul ki két játékos között, vagy a verseny folyamán bármikor több játékos egy játékost passzív játékkal vádol, egy mindkét játékos által elfogadott játékvezetőt hívhatnak a következő mérkőzés(ek)re. Ha a mérkőzés játékvezető előtt zajlik, a játékosok egymást nem figyelmeztethetik, passzív játékot követő bedobás csak a játékvezető utasítására következhet.

8.5. Ha egy játékos egy verseny során ismételten figyelmen kívül hagyja a passzív játékra vonatkozó szabályokat, a versenybírók kérhetik a kérdéses mérkőzések játékvezetői felügyelettel történő újrajátszását. Ha az érintett mérkőzések száma túl nagy (több, mint három (3)) a versenybírók dönthetnek úgy, hogy a játékos automatikusan elveszíti ezeket a mérkőzéseket a versenyszabályokban meghatározott arányban.

 

9. Beavatkozás a játékba

9.1. Egy játékos csak akkor nyomhatja le a játékosait, ha a korong teljesen az ő birtokában van.

9.2. Ha egy játékos gólt szerez, miközben az ellenfele lenyomja a figuráit, a gól érvényes.

9.3. Ha egy játékos észreveszi, hogy ellenfelének bármely figurája megemelkedett, megállíthatja a játékot, és kérheti ellenfelét a figurák lenyomására. Az ellenfélnek ezt meg kell tennie. A játékos akkor folytathatja a játékot, ha ellenfele újra készen áll.

9.4. Ha egy játékos átadást végez miközben lenyomja a figuráit, a játék bedobással folytatódik tovább.

9.5. Tilos a versenyasztal rázásával, a korong elmozdulásával járó durva játék.

9.6. Ha bármely figura elveszti a korongot a pálya rázásának következtében, a korongot vissza kell juttatni ehhez a figurához.

 

10. Mérkőzés megszakítása

10.1. Ha bármiféle szokatlan helyzet lép fel (pl. törött alkatrész, rúd vagy figura, helyéről elmozduló kapu, a világítás kimegy, több korong egyszerre a pályán vagy valami/valaki megakasztja a játékosok bármelyikét) a mérkőzést fel kell függeszteni. A játékos “stop” felkiáltással szakíthatja meg a játékot, ha ellenfele számára nem egyértelmű a helyzet. A mérkőzés akkor folytatódik, ha mindkét játékos újra készen áll.

10.2. Ha a mérkőzés félbeszakad és jelentős mennyiségű idő veszik el a játékból, az így elvesztetett időt a hátralévő időhöz hozzá kell adni, majd folytatni kell a mérkőzést.

10.3. A mérkőzés felfüggesztése alatt elért gól érvénytelen.

10.4. Ha egy játékos vitathatatlanul birtokolta a korongot a mérkőzés megszakadása előtt, a mérkőzés folytatásakor a korong ugyanott kell legyen, ahol előzőleg volt, egyéb esetben új bedobás szükség.