CELOTNA URADNA PRAVILA IGRE

Odobreno s strani Izvršnega odbora ITHF

PRAVILA MEDNARODNE ZVEZE NAMIZNEGA HOKEJA (VELJAJO OD 12. 1. 2021)

Dokončni jezik teh pravil je angleščina. V primeru kakršnihkoli razlik v pomenu med prevedenim v Slovenščino in angleško različico ima angleška različica prednost.

1. Igralci bodo ravnali v skladu z naslednjim kodeksom ravnanja igralcev.

Vsi igralci se morajo ves čas obnašati pošteno in športno. Namizni hokej je šport, ki ga je treba igrati z ustreznim upoštevanjem pravičnosti, etike in spoštovanja.

2. Model igre in priprava igre

2.1. Uporabiti je treba igre proizvajalca Stiga.

2.2. Dna znotraj golov je treba odstraniti.

2.3. Igre morajo biti pritrjene na mizo.

2.4. Hitrost igralne površine mora biti enaka običajni tovarniški hitrosti.

2.5. Igralec sme v nasprotnikova vrata postaviti deflektor ploščka (paka). V tem primeru mora ta igralec mora dati možnost uporabe deflektorja tudi za svojega nasprotnika in imeti drugi podoben deflektor zanj/njo (v novejših različicah so deflektorji že nameščeni v gole)

3. Igralne figure

3.1. Uporabiti je treba figure iz različice Play-off proizvajalca Stiga (vse figure imajo palico na isti strani).

i3.2. ITHF lahko dovoli uporabo drugih igralnih figur Stige, kadar je za to podan dober razlog.

4. Tekme

4.1. Tekme trajajo pet (5) minut.

4.2. Čas teče, tudi če je plošček (pak) izven igre.

4.3. Za vse tekme je treba uporabiti zvočni časovnik.

4.4. Jasen, nezmotljiv zvočni signal mora oznaniti, da se bo tekma kmalu začela. Ta signal (glasbeno ali zvočno opozorilo) je treba oddati kadarkoli od petnajst do trideset sekund pred začetkom vsake tekme. Zvočni časovnik mora signalizirati določene intervale (bodisi posamezne tretjine ali minute) z nezmotljivimi zvoki in glasbo, ki označuje zadnjih trideset (30) sekund tekme. Tekma se konča z jasnim finalnim signalom.

4.5. Ko se igra po prekinitvi nadaljuje, oba igralca obdržita vse svoje gole dosežene med prekinjeno tekmo.

4.6. Če igralca ni pri igri in ni pripravljen za igro trideset (30) sekund po na začetku tekme, samodejno izgubi to tekmo z rezultatom, navedenim v pravila turnirja.

4.7. Če se katerikoli igralec umakne med tekmo, ko nasprotnik vztraja pri nadaljevanju, on/ona samodejno izgubi vse svoje gole, dosežene med igro, medtem ko nasprotnik lahko svojemu rezultatu doda dodatnih pet (5) golov.

4.8. Med tekmami play-offa, v primeru neodločenega izida ob koncu petih (5)

minut, sledi podaljšek. Podaljšek se začne z novim bulijem. Zmagovalec je tisti, ki doseže prvi gol (nenadna smrt).

5. Buliji

5.1. Vse tekme se začnejo s ploščkom postavljenim na sredinsko mesto. Igra se začne s signalom za začetek tekme. Če katerikoli igralec dotakne ploščka pred signalom, se izvede ponoven buli.

5.2. Buli se izvede tako, da se plošček spusti na sredinsko mesto.

5.3. Srednji napadalci in levi branilci morajo ostati na svoji strani sredinske rdeče črte, zunaj osrednjega kroga, preden se lahko izvede buli, in se ne sme dotakniti ploščka, prede le-ta zadane igralno površino.

5.4. Plošček mora biti vidno izpuščen približno pet (5) cm nad glavami figur, roka , ki plošček spusti pa mora biti mirna. Ravna stran ploščka mora biti obrnjena navzdol.

5.5. Igralci se morajo prepričati, da je njihov nasprotnik pripravljen, preden izpustijo plošček. Če je Izvedba bulija napačna, je nasprotniku dovoljeno zahtevati nov met ali pa lahko buli izvede sam/a. Če igralec napravi veliko slabih bulijev v Play-Off tekmi, lahko nasprotnik zahteva nevtralnega izvajalca bulijev.

5.6. Po vsakem buliju morajo preteči tri (3) sekunde, preden je veljaven gol lahko dosežen. To pravilo velja tudi, če buli izvede nevtralna oseba.

5.7. Preden se po buliju gol lahko šteje, se mora zgoditi nekaj od naslednjega:

(a) Plošček se dotakne ograde vsaj 3 sekunde po buliju.

(b) Plošček se dotakne igralne figure, ki ni napadalni center ali obrambni vratar, vsaj 3 sekunde po buliju.

(c) Namerna podaja se izvede na sredino. Če ni jasno, ali center sprejme plošček zaradi namerne podaje ali po nesreči, branilec (ali sodnik, če je prisoten) lahko odloči, ali je centru dovoljeno doseči neposreden gol. Če je odločeno, da center ne more doseči neposrednega zadetka, lahko center doseže le z upoštevanjem pravila iz alineje (a) ali (b).

5.8. Ko se tekme Play-Offa nadaljujejo s podaljškom, lahko igralci zahtevajo nevtralno osebo, da izvede buli. Igralca se lahko dogovorita tudi, da bo tretja oseba izvedla vsak naslednji buli v podaljšku po metodi, da postavi plošček na sredino igralne površine in vpraša vsakega igralca z besedami »Ready« (pripravljen), nato pa se podaljšek nadaljuje ob besedi »Go«.

6. Točkovanje

6.1. Plošček mora ostati v golu, da se gol šteje. Če se plošček odbije ven, zadetek ne velja. Če plošček izstopi iz vrat, se tekma nadaljuje brez prekinitve.

6.2. Pak je treba odstraniti iz t.i. šuplaka (predalčka) oziroma vrečke (če je kaj od tega nameščenega na hokeju) pred naslednjim bulijem

6.3. Gol, ki je dosežen direktno s pritiskom mirujočega paka ob gol ali vratarja, ne velja. Če se pak vmes dotakne druge figure ali ograde, potem zadetek velja. To pravilo velja tudi, če se mirujoči pak ne dotika »golove kletke«, ko se gibanje prične.6.4. Zadetek, dosežen tako, da se plošček najprej stabilizira, nato pa ga zadene s telesom (ne

palice) figure ne šteje, razen če se pak dotakne ograde, levega ali desnega napadalca oziroma kateregakoli igralca na poti do gola. Gol je dovoljeno doseči z desno nogo figure, če jo uporabljate kot palico ( vrtenjem figure). Gol s telesom figure velja, če se pak na kakršenkoli drug način ustavi sam (tako, da ga ne ustavimo s figuro s katero nato streljamo), ne glede na to, ali zadene figuro oziroma ogrado na poti v gol.

6.5. Če je gol dosežen, ko se oglasi zadnji zvočni signal, gol ni veljaven.

6.6. Če se katerakoli figura ali vratar zlomi, ko je dosežen gol, je gol veljaven.

6.7. Gol, dosežen s premikanjem celotne igre, ni veljaven.

7. Pravilo golove črte

7.1. Če je plošček ustavljen na gol črti, lahko igralec v obrambi reče "Block", igra pa se nadaljuje z novim bulijem.

7.2. Če je plošček v polnem mirovanju v vratarjevem prostoru in se ne dotika golove črte, mora igralec, ki je v tem trenutku v obrambi, nadaljevati z igro-

8. Pravilo posesti

8.1. Ni dovoljeno zadrževanje ploščka v svoji posesti, brez izvajanja kakršnihkoli prepoznavnih poskusov, da bi dosegli gol. To se smatra za t.i. pasivno igro.

8.2. Če je nagnjenost k igranju pasivne igre prepoznavna (ne strelja na gol ali ne podaja centru), potem nasprotni igralec lahko da opozorilni signal, tako da reče “Passive play”. To da igralcu, ki ima pak v posesti, priložnost, da spremeni metodo napadanja. Če se pasivna igra nadaljuje, nasprotnik lahko zahteva buli.
8.3. Če se pak drži v posesti ene figure brez podajanja ali streljanja, je opozorilni signal lahko podan po petih (5) sekundah, ko figura dobi kontrolo nad pakom. V 1 sekundi po veljavnih petih sekundah mora plošček vstopiti v območje, ki eni izmed nasprotnikovi figuri omogoča, da se ploščka dotakne, sicer lahko nasprotnik reče "Stop" in izvede buli. Če je prisoten sodnik, se lahko uporabi časovnik posesti, ki ga da signal pri 5 sekundah in drugi pri 6 sekundah: tukaj lahko sodnik (ali drugi sodnik). ponastavi uro, kadarkoli se plošček premakne z območja ene figure na drugo in lahko dovoli igralcu, ki paka ni imel v posesti, da se izvede nov buli, če se oglasi 6-sekundni signal.
8.4. Če se nestrinjanja glede pasivne igre med dvema igralcema dogodijo med tekmami Play-offa (na izpadanje) ali nekaj igralcev v kateremkoli delu turnirja obtožijo enega igralca pasivne igre, se lahko pokliče nevtralno osebo (sodnika), s katero se strinjata oba igralca, da spremlja naslednjo tekmo (naslednje tekme). Ko je na dvoboj poklican sodnik, si igralca med seboj ne dajeta opozorilnih signalov, bulije pa zaradi pasivne igre lahko izvede le omenjeni sodnik.
8.5. Če igralec še naprej nadaljuje z ignoriranjem pravil glede pasivne igre na turnirju, potem lahko sodniki na turnirju odredijo ponovitev teh tekem (zaznamovanih s pasivno igro) pod nadzorom sodnikov. izrečejo odločitev, da se dvoboji, ki so bili zaznamovani s pasivo igro, ponovijo pod nadzorom sodnikov. Če je število takih tekem preveliko (več kot tri (3)), lahko sodniki na turnirju odločijo, da igralec avtomatično izgubi vse te tekme z rezultatom, ki je naveden v pravilih turnirja (največkrat z 0:5).

9. Oviranje

9.1. Igralec lahko svoje figure pritrdi dol (»potapka« samo, ko ima pak v kompletni posesti.

9.2. Če igralec doseže gol, medtem ko nasprotnik pritrjuje svoje figure, gol šteje.

9.3. Če igralec opazi, da je katerakoli od nasprotnikovih figur dvignjena nad igralno površino, lahko preneha igrati in reče nasprotnika, da pritrdi figuro nazaj. Nasprotni igralec mora slednje upoštevati, igra pa se lahko nadaljuje potem, ko je nasprotnik ponovno pripravljen za igro.

9.4. Če si igralec poda pak do druge svoje figure, medtem, ko »tapka« svoje figure, se izvede buli.

9.5. Grobo oziroma surovo igranje, katerega rezultat je tresenje igre in lahko povzroči premikanje paka, je prepovedano.

9.6. Če zaradi tresenja igralne površine katerakoli figura izgubi posest paka, se le-ta vrne nazaj do te figure.

9.7. Med igro igralcem ni dovoljeno postaviti rok ali ramen v bližino igralne površine na kakršenkoli način, ki lahko ovira igro. Če se roka ali rama igralca med igro dotakneta premikajočega se ploščka, se lahko nasprotnik odloči, da bo plošček postavil tam, kjer bi verjetno drugače pristal (npr. v golu ali ob igralni figuri) ali pa zahteva nov buli. Če obstaja negotovost glede tega, kje bi pak sicer pristal, mora biti odločitev v korist nasprotnika.

10. Prekinitev

10.1. Če se dogodi kakršnakoli nenavadna situacija (recimo se zlomi mehanizem, ročka, iztakne se gol, ugasnejo se luči, pojavi se več ploščkov na igralni površini ali nekdo prekine enega izmed tekmovalcev), se dvoboj takoj prekine. Vsak dosežen gol v takem primeru ne šteje. Če pride do manjše motnje, katero opazi le en igralec (npr. gumijasti oprijem zdrsne s palice, premakne se gol, skrivi se palica, namizni hokej ni najbolje pritrjen na površino), mora tekmo nujno prekiniti tako, da reče »Stop«, sicer se šteje vsak dosežen gol. Tekma se nadaljuje, ko sta oba igralca spet pripravljena.

10.2. Če je tekma prekinjena in se pri tem izgubi določen čas, se le-ta doda k običajnemu času in tekma se nadaljuje. Če igralci prekinejo igro zaradi zdravstvenih razlogov, potem mora biti poškodba nujno vidna (npr. urezan prst, zlomljen noht ali kri). Če igralec ne more nadaljevati z igro v 30-ih sekundah brez vidne poškodbe, izgubi igro s 0-5. Če njegovega nasprotnika premor ne moti, nato nadaljujeta z igro, ko sta oba pripravljena, in sicer s ploščkom iz istega mesta, kjer je bila igra prekinjena.

10.3. Goli, doseženi med prekinitvijo, se ne štejejo.

10.4. Če je imel igralec pred prekinitvijo nesporen nadzor nad ploščkom, se tekma nadaljuje s ploščkom na mestu, kjer je bil, sicer sledi nov buli.

10.5. Če časovnik (glasba z vključeno uro) ne deluje pravilno, je treba predvajanje prekiniti. Nato je treba določiti, koliko časa (če sploh) je še treba odigrati, tako da je skupna dolžina tekme 5 minut (oziroma čim bolj blizu) in zagotoviti, da ne šteje noben gol, dosežen po 5 minutah. Če tega ni mogoče odločiti s tehničnimi sredstvi, je za izvedbo v rednem delu odgovoren organizator, za izvedbo pravila v Play-Offu pa je to odgovornost sodnikov. Če sodnika ni prisotnega, se o izvedbi pravila med seboj dogovorijo igralci.

11. Podaja od branilca do vratarja do branilca

Če igralec poda plošček z enega izmed branilcev svojemu vratarju na način, ko nasprotnik ne bi mogel

prestreči ploščka, igralcu nato ni dovoljeno podajati ploščka od svojega vratarja do svojega

drugega branilca na način, ko nasprotnik ploščka ne more prestreči. Če igralec naredi to dvoje

zaporedoma, pride do bulija, katerega izvede nasprotni igralec.