Group VC

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ScoreGDiff. SummaryPoints Rank.
 1.Ra PommerenkeGER* 1:1 2:2 1:1 3:2 3:1 4:3 3:3 3:2 5:2 5:3 3:1 33:21+12 7 - 4 - 0 181.
 2.Ro LocherSUI1:1 * 2:0 5:1 6:3 4:3 2:3 10:1 5:2 3:3 1:2 5:0 44:19+25 7 - 2 - 2 162.
 3.Ma CurkovicCRO2:2 0:2 * 3:2 2:6 1:1 3:1 6:1 7:2 3:2 3:3 3:2 33:24+9 6 - 3 - 2 153.
 4.Si VazhnikBLR1:1 1:5 2:3 * 1:1 1:0 1:4 4:1 3:0 3:0 2:1 5:4 24:20+4 6 - 2 - 3 144.
 5.Mi MargolisISR2:3 3:6 6:2 1:1 * 7:2 3:8 6:4 0:5 2:3 2:0 3:2 35:36-1 5 - 1 - 5 115.
 6.Vl VoronovLTU1:3 3:4 1:1 0:1 2:7 * 2:2 4:1 3:5 2:1 8:1 3:0 29:26+3 4 - 2 - 5 106.
 7.Fr BruneskeGER3:4 3:2 1:3 4:1 8:3 2:2 * 2:3 3:3 2:4 3:2 2:4 33:31+2 4 - 2 - 5 107.
 8.An KniaziukBLR3:3 1:10 1:6 1:4 4:6 1:4 3:2 * 7:6 4:1 3:2 2:5 30:49-19 4 - 1 - 6 98.
 9.Th CorneliusCHI2:3 2:5 2:7 0:3 5:0 5:3 3:3 6:7 * 2:2 1:4 5:1 33:38-5 3 - 2 - 6 89.
 10.Fr SumaSVK2:5 3:3 2:3 0:3 3:2 1:2 4:2 1:4 2:2 * 4:0 1:4 23:30-7 3 - 2 - 6 810.
 11.Ed KuratnikBLR3:5 2:1 3:3 1:2 0:2 1:8 2:3 2:3 4:1 0:4 * 4:1 22:33-11 3 - 1 - 7 711.
 12.An NaszádiHUN1:3 0:5 2:3 4:5 2:3 0:3 4:2 5:2 1:5 4:1 1:4 * 24:36-12 3 - 0 - 8 612.

1
Ed Kuratnik-Ro Locher2 : 1
Ma Curkovic-Vl Voronov1 : 1
Si Vazhnik-Fr Suma3 : 0
Ra Pommerenke-Mi Margolis3 : 2
An Naszádi-Fr Bruneske4 : 2
An Kniaziuk-Th Cornelius7 : 6
 
2
Ro Locher-Vl Voronov4 : 3
Ed Kuratnik-Fr Suma0 : 4
Ma Curkovic-Mi Margolis2 : 6
Si Vazhnik-Fr Bruneske1 : 4
Ra Pommerenke-Th Cornelius3 : 2
An Naszádi-An Kniaziuk5 : 2
 
3
Vl Voronov-Fr Suma2 : 1
Ro Locher-Mi Margolis6 : 3
Ed Kuratnik-Fr Bruneske2 : 3
Ma Curkovic-Th Cornelius7 : 2
Si Vazhnik-An Kniaziuk4 : 1
Ra Pommerenke-An Naszádi3 : 1
 
4
Fr Suma-Mi Margolis3 : 2
Vl Voronov-Fr Bruneske2 : 2
Ro Locher-Th Cornelius5 : 2
Ed Kuratnik-An Kniaziuk2 : 3
Ma Curkovic-An Naszádi3 : 2
Si Vazhnik-Ra Pommerenke1 : 1
 
5
Mi Margolis-Fr Bruneske3 : 8
Fr Suma-Th Cornelius2 : 2
Vl Voronov-An Kniaziuk4 : 1
Ro Locher-An Naszádi5 : 0
Ed Kuratnik-Ra Pommerenke3 : 5
Ma Curkovic-Si Vazhnik3 : 2
 
6
Fr Bruneske-Th Cornelius3 : 3
Mi Margolis-An Kniaziuk6 : 4
Fr Suma-An Naszádi1 : 4
Vl Voronov-Ra Pommerenke1 : 3
Ro Locher-Si Vazhnik5 : 1
Ed Kuratnik-Ma Curkovic3 : 3
 
7
Th Cornelius-An Naszádi5 : 1
Fr Bruneske-Ra Pommerenke3 : 4
Mi Margolis-Si Vazhnik1 : 1
Fr Suma-Ma Curkovic2 : 3
Vl Voronov-Ed Kuratnik8 : 1
Ro Locher------ 
 
8
An Kniaziuk-Ra Pommerenke3 : 3
Th Cornelius-Si Vazhnik0 : 3
Fr Bruneske-Ma Curkovic1 : 3
Mi Margolis-Ed Kuratnik2 : 0
Fr Suma-Ro Locher3 : 3
Vl Voronov------ 
 
9
An Naszádi-Si Vazhnik4 : 5
An Kniaziuk-Ma Curkovic1 : 6
Th Cornelius-Ed Kuratnik1 : 4
Fr Bruneske-Ro Locher3 : 2
Mi Margolis-Vl Voronov7 : 2
Fr Suma------ 
 
10
Ra Pommerenke-Ma Curkovic2 : 2
An Naszádi-Ed Kuratnik1 : 4
An Kniaziuk-Ro Locher1 : 10
Th Cornelius-Vl Voronov5 : 3
Fr Bruneske-Fr Suma2 : 4
Mi Margolis------ 
 
11
Si Vazhnik-Ed Kuratnik2 : 1
Ra Pommerenke-Ro Locher1 : 1
An Naszádi-Vl Voronov0 : 3
An Kniaziuk-Fr Suma4 : 1
Th Cornelius-Mi Margolis5 : 0
Fr Bruneske------ 
 
12
Ma Curkovic-Ro Locher0 : 2
Si Vazhnik-Vl Voronov1 : 0
Ra Pommerenke-Fr Suma5 : 2
An Naszádi-Mi Margolis2 : 3
An Kniaziuk-Fr Bruneske3 : 2
Th Cornelius------ generated by Trefik SW